Information från styrelsen – april 2017

Viktiga datum under våren

Söndag den 23 april kl. 11.00 i porten i 24:an.
Infoträff om värdehöjande åtgärder.
Styrelsen kommer även att dela ut luftfilter

Söndag den 7 maj kl. 11.00
Gemensam städdag. Vi städar gården, cykelrum och andra gemensamma utrymmen.
Inga cyklar eller andra prylar får lämnas fastlåsta inför dagen.
Vi kommer att bjudas på grillad korv/hamburgare och det kommer finnas möjlighet att hämta ut luftfilter och få information om förslaget till värdehöjande åtgärder.

Måndag den 15 maj kl. 19.00 på Elite Hotel Saltsjöqvarn
Årsstämman, lättare förtäring från 18.30, samt eftermingel.

Medlemsförmåner

Genom föreningens medlemskap i Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, har vi möjlighet att utnyttja följande rabatter:

Fredells
Både föreningen och boende har möjlighet att ta del av erbjudandet. Fredells erbjuder upp till 15% på lagerförda varor (fråga innan så att ni vet vad som gäller för just era varor). Ta med er en hyresavi alt en faktura från SBC och visa upp i kassan så erhåller ni rabatten. www.fredells.se

Svensk Fastighetsförmedling -5 % rabatt på mäklaravodet
Som medlem i en SBC-förening får du 5 procent rabatt på mäklararvodet hos Svensk Fastighetsförmedling. För frågor ring SBCs kundtjänst på 0771 -722 722 eller kontakta Svensk Fastighetsförmedling på din ort. Läs mer om Svensk Fastighetsförmedling på www.svenskfast.se

Rabatterat pris på Larmtjänster från Sector Alarm
SBCs kunder, såväl bostadsrättsföreningar som deras medlemmar, erbjuds ett komplett larmpaket från Sector Alarm till ett rabatterat pris.  Läs mer om produkterna och beställ på  www.sectoralarm.se/sbc

Information från styrelsen – mars 2017

Föreningsstämma

Måndag 15/5 kl 19:00 Elite Hotel Marina Tower.  Enklare förtäring serveras från 18:30. Sista dag för att lämna in motioner är söndag 2/4, mail styrelsen@brfbatklubben.se alternativt i postfacket Pollargatan 24.
Här kan en Mall för motioner laddas ner.
Kallelse och material delas ut 2-4 veckor innan stämman.

Värdehöjande åtgärder

Styrelsen kommer på föreningsstämman presentera förslag på värdehöjande åtgärder i trapphus och innergård. Vi kommer ordna två informtionsträffar där vi visar bilder och förslag på hur vi kan öka trivseln och höja värdet på vår bostad. Söndag 23/4 kl 11:00 och söndag 7/5 (i samband med städdagen). Informationen sker i 24:ans entré.

Städdag

Söndag 7/5 kl 11:00. Städning av gemensamma ytor så som cykelförråd, källarutrymmen, entrégård mm. Styrelsen hyr in en container för div skräp (målarfärg, kemikalier mm lämnas i den mobila miljöstationen). Avslutas med korvgrillning, mingel och information om styrelsens förslag på värdehöjande åtgärder.

Mobila miljöstationen

Kommer till området 8/5 17.00-17.45

Ventilationsfilter under fönster

Stämman 2016 gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten till gemensamma inköp av filter, i samband med informationsträffen 23/4 kommer filter att delas ut.

Information från samfälligheten för den gemensamma innergården

-På grund av risk för brand är det förbjudet att använda låga grillar av typ engångsgrill på föreningens/samfällighetens trädäck.

– Det står privata utemöbler på däcket mot Brf Soldäcket. Dessa måste flyttas för att ge plats åt samfällighetens möbler.

Väl mött
Styrelsen

Information från styrelsen – februari 2017

Årsstämma

Datum för årsstämman blir tisdagen den 16 maj kl. 19.00.
Kallelse kommer att mejlas ut 2-4 veckor innan.

Motioner till årsstämman

Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast den 2/4.
Skickas per mejl eller lämnas i styrelsens postfack i 24:an.
En mall som ska användas kommer att mejlas ut till samtliga hushåll.

Ventilationsfilter

Stämman gav styrelsen i uppdrag att utreda kollektivt byte av filter en gång per år. Regelbundna filterbyten är nödvändiga för ett bra inomhusklimat och för att ventilationssystemet ska fungera optimalt.  Styrelsen har därför beslutat att kollektivt köpa in och dela ut filter till samtliga lägenheter och att kostnaden ska belasta kontot för föreningens gemensamma underhåll.
Meddelande om datum för filterleverans kommer att skickas ut per mejl.

 

 

Information från styrelsen – december 2016

Hej.

Styrelsen har haft sitt sista möte för året och här kommer senaste nytt.

Mycket bra energivärden
Vi har genomfört en s.k. Ecodrive-besiktning för att kolla hur fastighetens  energiförbrukning ligger till. Resultatet är mycket glädjande, vi har mycket bra energivärden och förbrukar ca. hälften så mycket energi som andra jämförbara fastigheter i Sjöstaden.
Det som andra föreningar funderar på att åtgärda eller investera i har vi redan och ytskikt och isolering är av högsta kvalitet. Dock avråds vi att göra några som helst ingrepp i fasaden.
En energibesparande åtgärd ska genomföras genom att lampsläckare i trapphuset ska injusteras. Det innebär att lamporna släcks när de inte behövs.

Laddningsstolpar för elbilar
Styrelsen har beslutat att ansöka om statligt bidrag till 6 st. laddningsstolpar i garaget.

Enhetlig exteriör
Om man vill sätta upp balkong- eller terrasskydd skall dessa vara enhetliga och sättas upp på ett enhetligt sätt i hela fastigheten. Ett beslut om färg, material och leverantör är på gång. Vi återkommer med närmare information så snart det är klart.

Trädgårdsskötsel
Styrelsen har nu tecknat ett avtal om skötsel av framsidan mot Pollargatan med samma entreprenör som ska sköta om samfällighetens gemensamma gård.

Var och en i föreningen har ansvar för sina hushållssopor
Hålen i sopnedkasten är dimensionerade för att passa sopsugsanläggningen och för fulla påsar går inte att slänga, och det är meningen! Det innebär att var och en får ta ansvar för att fylla sina påsar till lagom storlek. Att ställa sin överfulla påse nedanför inkasten är ingen lösning, det lockar till sig råttor och fåglar som stökar ner.
Att nedkastet verkar fullt behöver inte betyda att systemet är trasigt eftersom själva sugningen sker med några timmars mellanrum.
Om det verkar vara stopp, prova att återkomma lite senare och lämna aldrig påsen på marken.
Sopnedkasten är endast avsedda för hushållssopor. Annat, som exempelvis porslin, lysrör och gummistövlar ska lämnas in på stadens miljöanläggningar. Den närmaste ligger i Östberga.
I samband med julen och allt julklappspapper och kartonger som kommer att slängas i miljörummet är det bra om alla försöker platta sina paket. Tack på förhand!

Styrelsen önskar alla en god jul och gott nytt år!

 

 

 

 

 

 

 

Information från styrelsen – november 2016

Hej alla medlemmar.
Under september och oktober har vi i styrelsen hanterat en rad frågor och här kommer en kort sammanfattning.

Trivselfråga
På förekommen anledning måste vi åter ta upp problemet med de bilar som otillåtet ställs på entrégården och i garaget. Det skapar problem med framkomlighet och skapar även otrivsel. Föreningens stadgar och trivselregler gäller för alla oss medlemmar och våra gäster, utan undantag.

Sjöstadsföreningens miljögrupp
Styrelsen har varit på miljömöte och det pågår en rad miljöprojekt som vi beslutat att förningen ska delta i.
– Eco Drive – för att justera inställningar på ventilation etc. för att göra besparingar.
– KTH:s energiapp – för jämförelse med andra föreningar av elförbrukning.
– Möjlighet att få statligt bidrag för laddningsstationer för elbilar ska undersökas.
– Byte till LED-lampor för att spara energi? Vi ska undersöka möjligheten i vår fastighet.
– Berg- och vattenvärme? Bedöms vara intressant på sikt.

Genomförda aktiviteter 
Stamspolning
Garagestädning
Anti-skateboardanordning har monterats på trappräcket
Storstädning av miljörummet
Utökning av städningen av trapphus och miljörum

Vi hoppas även inom kort få det lite vinterfint på entregården.

Vänlig hälsning från
Styrelsen

Information från styrelsen – Städning av garaget mm.

Garagestädning
Garaget kommer att städas onsdagen den 26 oktober kl. 8-16. Garaget måste då vara tömt på bilar och eventuella andra fordon och föremål.

Övrig städning av fastigheten
Städningen av entrégården och vid sopnedkasten kommer att utökas.

Vintertid kommer även  trapphusen att städas oftare, 2 ggr i veckan, eftersom det brukar bli slaskigt och sandigt på golven. Sand och grus  hamnar vid hissdörrarna
och kan medföra att  dörrarna fastnar.

Miljörummet
Miljörummet kommer att storstädas. Därefter kommer det att underhållas genom avspolning 1 gång/kvartal samt städas varannan vecka i stället för 1gång/månad.

OBS! För att undvika att kärlen snabbt blir fulla och svämmar över är det bra både
för renhållningen och för föreningens ekonomi om alla plattar till kartonger och förpackningar innan de slängs. Tack på förhand!

 

Information från styrelsen – Spolning av avlopp v. 40

Alla avloppsstammar i fastigheten ska spolas. Arbetet börjar i 22:an den 3 oktober
och fortsätter därefter i 24:an. Exakt vilken/vilka dagar det blir kan inte anges i nuläget.

Entreprenören kommer att avisera boende från den 26 september.

I samband med spolingen behöver entreprenören tillträde till samtliga lägenheter.
Det innebär att antingen vara hemma dagtid det aktuella datumet eller att ställa låset i serviceläge. Serviceläge innebär att ta ut nyckeln i kl. 10-läge, se närmare info i bopärmen.

Om entreprenören inte kommer in i någon lägenhet blir lägenhetsinnehavaren kostnadsansvarig för eventuella merkostnader detta kan medföra.

Styrelsens information augusti 2016

Styrelsen har haft sitt första möte efter sommaruppehållet och hoppas att alla medlemmar har haft en skön och trevlig sommar.

I fortsättningen kommer vi inte längre att dela ut styrelsens information i postboxarna. Information kommer i stället läggas ut här på föreningens webbplats, som för övrigt ska ses över under hösten.

Vi har beslutat att genomföra en spolning av hela avloppssystemet inom en snar framtid. Detta kommer att kräva alla medlemmars medverkan eftersom tillträde till samtliga lägenheter är nödvändig. Närmare information meddelas när datum har bestämts.

Vi planerar för en garagestädning under hösten. Detta innebär att alla bilar måste flyttas ut den dag städningen ska göras. Datum kommer meddelas när det är bestämt.

Vi kommer även att se över städningen och skötseln av planteringarna på entregården.

Protokoll från årsstämman 160516 Brf Båtklubben

Vänlig hälsning från
Styrelsen