Progressiv Avskrivning

Med anledning av de skriverier som nu cirkulerar i dagspressen angående progressiva avskrivningar och höjning av årsavgiften vill styrelsen här klargöra följande:

I samband med att Järntorget byggde fastigheten använde man sig av den allmänna praxisen d.v.s. progressiv avskrivning när de bildade föreningen eftersom det kommer att ta många år innan det kommer att behöva utföras större underhållsarbeten.

Avskrivningen ökar i takt med åren. I princip har alla nya fastigheter/föreningar använt sig av denna metod. Vi ser det dock inte som ett stort problem eftersom vi har mycket bra ekonomi, ordning och reda samt ett stort övervärde i förhållande till de lån vi har på fastigheten samt att huset är gediget byggt om än att vi har en del att fixa till i samband med 2 årsbesiktningen.

Vi kan därmed ligga kvar med den avgift/hyra som vi idag har och vi kan göra förluster under många år utan att det påverkar oss nämnvärt. I en bostadsrättsförening är det kassaflödet som är det viktiga. Styrelsen har sedan flera år arbetat efter förutsättningarna att föreningens intäkter skall täcka föreningens driftkostnader, kapitalkostnader samt avsättning till yttre fond (slitage). Medlemmarna betalar en årsavgift som motsvarar föreningens utgifter samt föreningens slitagekostnader. Avskrivningen oavsett storlek är inte en utgift. Sedan föreningen bildades har vi prioriterat vikten av ett positivt kassaflöde, avskrivningar påverkar inte föreningens kassa. Enligt dagens regelverk kan föreningar ha balanserade förluster, vi vet inte om detta kommer att ändras i framtiden. Det är frustrerande för oss gällande de tolkningar och konsekvenser av de nya regelverken tills de är helt klara.

Vi kommer att ta upp mer om detta under stämman den 21 maj kl 18.00 och hoppas på att kunna reda ut lite mer i ärendet.

Läs gärna även Bostadsrätternas artikel på www.bostadsratterna.se.

Med vänlig hälsning

Erik Larsen

Ordförande Brf Båtklubben