Nyhetsbrev Oktober 2015

                        Nyhetsbrev Oktober 2015

Garantibesiktningen

Som Ni känner till har vi en utdragen process kring restpunkterna från slutbesiktningen. Vi har fått uppgift av Järntorget att alla restpunkter i lägenheterna är åtgärdade, det har dock kommit till vår kännedom att så inte är fallet för alla. För att fortsatt kunna driva restpunkterna professionellt vidare mot Järntorget behöver vi få återkoppling om du har någon punkt som var upptagen på slutbesiktningens protokoll och ännu inte är åtgärdad. Vi vill att du mailar dem till eftermarknad@jarntorget.se samt kopia till styrelsen@brfbatklubben.se ange namn samt lägenhetsnummer i mailet.

Mailadresser och telefonnummer

Tack till alla som skickat in mailadresser och telefonnummer. Nu har vi en aktuell kontaktlista för snabb kommunikation till samtliga medlemmar. Om du byter telefonnummer eller mailadress uppskattar vi att du mailar ändringen till styrelsen@brfbatkubben.se

Skötsel av rabatter och buskar

Vi har valt att förlänga avtalet med den nya leverantören, det skadade trädet på innergården kommer att bytas.

Farligt avfall och småelektronik

Nästa tillfälle att lämna farligt avfall och småelektronik i den mobila miljöstationen är den 9 november kl. 17:00-17:45 på Jan Inghes Torg. För mer information se www.stockholm.se/avfall

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 23 november.