Nyhetsbrev November 2015

Garantibesiktningen

Nu är vi redo att beställa en slutbesiktning på de garantiåtgärder som Järntorget har utfört. Vi kommer gå ut med information till berörda när besiktningen närmar sig.

Ingen avgiftshöjning 2016

Föreningen har väldigt god ekonomi, därför har styrelsen beslutat att inte höja avgifterna 2016.

Parkering i Garaget

Styrelsen vill passa på att förtydliga att parkering i garaget endast är tillåten på förhyrda platser.

Farligt avfall och småelektronik

Nästa tillfälle att lämna farligt avfall och småelektronik i den mobila miljöstationen är i januari 2016 på Jan Inghes Torg. För mer information och exakt datum se www.stockholm.se/avfall

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 14 december.