Styrelsens information augusti 2016

Styrelsen har haft sitt första möte efter sommaruppehållet och hoppas att alla medlemmar har haft en skön och trevlig sommar.

I fortsättningen kommer vi inte längre att dela ut styrelsens information i postboxarna. Information kommer i stället läggas ut här på föreningens webbplats, som för övrigt ska ses över under hösten.

Vi har beslutat att genomföra en spolning av hela avloppssystemet inom en snar framtid. Detta kommer att kräva alla medlemmars medverkan eftersom tillträde till samtliga lägenheter är nödvändig. Närmare information meddelas när datum har bestämts.

Vi planerar för en garagestädning under hösten. Detta innebär att alla bilar måste flyttas ut den dag städningen ska göras. Datum kommer meddelas när det är bestämt.

Vi kommer även att se över städningen och skötseln av planteringarna på entregården.

Protokoll från årsstämman 160516 Brf Båtklubben

Vänlig hälsning från
Styrelsen