Information från styrelsen – Spolning av avlopp v. 40

Alla avloppsstammar i fastigheten ska spolas. Arbetet börjar i 22:an den 3 oktober
och fortsätter därefter i 24:an. Exakt vilken/vilka dagar det blir kan inte anges i nuläget.

Entreprenören kommer att avisera boende från den 26 september.

I samband med spolingen behöver entreprenören tillträde till samtliga lägenheter.
Det innebär att antingen vara hemma dagtid det aktuella datumet eller att ställa låset i serviceläge. Serviceläge innebär att ta ut nyckeln i kl. 10-läge, se närmare info i bopärmen.

Om entreprenören inte kommer in i någon lägenhet blir lägenhetsinnehavaren kostnadsansvarig för eventuella merkostnader detta kan medföra.