Information från styrelsen – Städning av garaget mm.

Garagestädning
Garaget kommer att städas onsdagen den 26 oktober kl. 8-16. Garaget måste då vara tömt på bilar och eventuella andra fordon och föremål.

Övrig städning av fastigheten
Städningen av entrégården och vid sopnedkasten kommer att utökas.

Vintertid kommer även  trapphusen att städas oftare, 2 ggr i veckan, eftersom det brukar bli slaskigt och sandigt på golven. Sand och grus  hamnar vid hissdörrarna
och kan medföra att  dörrarna fastnar.

Miljörummet
Miljörummet kommer att storstädas. Därefter kommer det att underhållas genom avspolning 1 gång/kvartal samt städas varannan vecka i stället för 1gång/månad.

OBS! För att undvika att kärlen snabbt blir fulla och svämmar över är det bra både
för renhållningen och för föreningens ekonomi om alla plattar till kartonger och förpackningar innan de slängs. Tack på förhand!