Information från styrelsen – november 2016

Hej alla medlemmar.
Under september och oktober har vi i styrelsen hanterat en rad frågor och här kommer en kort sammanfattning.

Trivselfråga
På förekommen anledning måste vi åter ta upp problemet med de bilar som otillåtet ställs på entrégården och i garaget. Det skapar problem med framkomlighet och skapar även otrivsel. Föreningens stadgar och trivselregler gäller för alla oss medlemmar och våra gäster, utan undantag.

Sjöstadsföreningens miljögrupp
Styrelsen har varit på miljömöte och det pågår en rad miljöprojekt som vi beslutat att förningen ska delta i.
– Eco Drive – för att justera inställningar på ventilation etc. för att göra besparingar.
– KTH:s energiapp – för jämförelse med andra föreningar av elförbrukning.
– Möjlighet att få statligt bidrag för laddningsstationer för elbilar ska undersökas.
– Byte till LED-lampor för att spara energi? Vi ska undersöka möjligheten i vår fastighet.
– Berg- och vattenvärme? Bedöms vara intressant på sikt.

Genomförda aktiviteter 
Stamspolning
Garagestädning
Anti-skateboardanordning har monterats på trappräcket
Storstädning av miljörummet
Utökning av städningen av trapphus och miljörum

Vi hoppas även inom kort få det lite vinterfint på entregården.

Vänlig hälsning från
Styrelsen