Information från styrelsen – december 2016

Hej.

Styrelsen har haft sitt sista möte för året och här kommer senaste nytt.

Mycket bra energivärden
Vi har genomfört en s.k. Ecodrive-besiktning för att kolla hur fastighetens  energiförbrukning ligger till. Resultatet är mycket glädjande, vi har mycket bra energivärden och förbrukar ca. hälften så mycket energi som andra jämförbara fastigheter i Sjöstaden.
Det som andra föreningar funderar på att åtgärda eller investera i har vi redan och ytskikt och isolering är av högsta kvalitet. Dock avråds vi att göra några som helst ingrepp i fasaden.
En energibesparande åtgärd ska genomföras genom att lampsläckare i trapphuset ska injusteras. Det innebär att lamporna släcks när de inte behövs.

Laddningsstolpar för elbilar
Styrelsen har beslutat att ansöka om statligt bidrag till 6 st. laddningsstolpar i garaget.

Enhetlig exteriör
Om man vill sätta upp balkong- eller terrasskydd skall dessa vara enhetliga och sättas upp på ett enhetligt sätt i hela fastigheten. Ett beslut om färg, material och leverantör är på gång. Vi återkommer med närmare information så snart det är klart.

Trädgårdsskötsel
Styrelsen har nu tecknat ett avtal om skötsel av framsidan mot Pollargatan med samma entreprenör som ska sköta om samfällighetens gemensamma gård.

Var och en i föreningen har ansvar för sina hushållssopor
Hålen i sopnedkasten är dimensionerade för att passa sopsugsanläggningen och för fulla påsar går inte att slänga, och det är meningen! Det innebär att var och en får ta ansvar för att fylla sina påsar till lagom storlek. Att ställa sin överfulla påse nedanför inkasten är ingen lösning, det lockar till sig råttor och fåglar som stökar ner.
Att nedkastet verkar fullt behöver inte betyda att systemet är trasigt eftersom själva sugningen sker med några timmars mellanrum.
Om det verkar vara stopp, prova att återkomma lite senare och lämna aldrig påsen på marken.
Sopnedkasten är endast avsedda för hushållssopor. Annat, som exempelvis porslin, lysrör och gummistövlar ska lämnas in på stadens miljöanläggningar. Den närmaste ligger i Östberga.
I samband med julen och allt julklappspapper och kartonger som kommer att slängas i miljörummet är det bra om alla försöker platta sina paket. Tack på förhand!

Styrelsen önskar alla en god jul och gott nytt år!