Information från styrelsen – februari 2017

Årsstämma

Datum för årsstämman blir tisdagen den 16 maj kl. 19.00.
Kallelse kommer att mejlas ut 2-4 veckor innan.

Motioner till årsstämman

Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast den 2/4.
Skickas per mejl eller lämnas i styrelsens postfack i 24:an.
En mall som ska användas kommer att mejlas ut till samtliga hushåll.

Ventilationsfilter

Stämman gav styrelsen i uppdrag att utreda kollektivt byte av filter en gång per år. Regelbundna filterbyten är nödvändiga för ett bra inomhusklimat och för att ventilationssystemet ska fungera optimalt.  Styrelsen har därför beslutat att kollektivt köpa in och dela ut filter till samtliga lägenheter och att kostnaden ska belasta kontot för föreningens gemensamma underhåll.
Meddelande om datum för filterleverans kommer att skickas ut per mejl.