Information från styrelsen – mars 2017

Föreningsstämma

Måndag 15/5 kl 19:00 Elite Hotel Marina Tower.  Enklare förtäring serveras från 18:30. Sista dag för att lämna in motioner är söndag 2/4, mail styrelsen@brfbatklubben.se alternativt i postfacket Pollargatan 24.
Här kan en Mall för motioner laddas ner.
Kallelse och material delas ut 2-4 veckor innan stämman.

Värdehöjande åtgärder

Styrelsen kommer på föreningsstämman presentera förslag på värdehöjande åtgärder i trapphus och innergård. Vi kommer ordna två informtionsträffar där vi visar bilder och förslag på hur vi kan öka trivseln och höja värdet på vår bostad. Söndag 23/4 kl 11:00 och söndag 7/5 (i samband med städdagen). Informationen sker i 24:ans entré.

Städdag

Söndag 7/5 kl 11:00. Städning av gemensamma ytor så som cykelförråd, källarutrymmen, entrégård mm. Styrelsen hyr in en container för div skräp (målarfärg, kemikalier mm lämnas i den mobila miljöstationen). Avslutas med korvgrillning, mingel och information om styrelsens förslag på värdehöjande åtgärder.

Mobila miljöstationen

Kommer till området 8/5 17.00-17.45

Ventilationsfilter under fönster

Stämman 2016 gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten till gemensamma inköp av filter, i samband med informationsträffen 23/4 kommer filter att delas ut.

Information från samfälligheten för den gemensamma innergården

-På grund av risk för brand är det förbjudet att använda låga grillar av typ engångsgrill på föreningens/samfällighetens trädäck.

– Det står privata utemöbler på däcket mot Brf Soldäcket. Dessa måste flyttas för att ge plats åt samfällighetens möbler.

Väl mött
Styrelsen