Föreningsstämma 14/5 2018

Föreningsstämma
måndagen den 14 maj kl. 19.00
lättare förtäring från 18.30. Plats: Elite Hotel Saltsjökvarn