Information från styrelsen – april 2017

Viktiga datum under våren

Söndag den 23 april kl. 11.00 i porten i 24:an.
Infoträff om värdehöjande åtgärder.
Styrelsen kommer även att dela ut luftfilter

Söndag den 7 maj kl. 11.00
Gemensam städdag. Vi städar gården, cykelrum och andra gemensamma utrymmen.
Inga cyklar eller andra prylar får lämnas fastlåsta inför dagen.
Vi kommer att bjudas på grillad korv/hamburgare och det kommer finnas möjlighet att hämta ut luftfilter och få information om förslaget till värdehöjande åtgärder.

Måndag den 15 maj kl. 19.00 på Elite Hotel Saltsjöqvarn
Årsstämman, lättare förtäring från 18.30, samt eftermingel.

Medlemsförmåner

Genom föreningens medlemskap i Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, har vi möjlighet att utnyttja följande rabatter:

Fredells
Både föreningen och boende har möjlighet att ta del av erbjudandet. Fredells erbjuder upp till 15% på lagerförda varor (fråga innan så att ni vet vad som gäller för just era varor). Ta med er en hyresavi alt en faktura från SBC och visa upp i kassan så erhåller ni rabatten. www.fredells.se

Svensk Fastighetsförmedling -5 % rabatt på mäklaravodet
Som medlem i en SBC-förening får du 5 procent rabatt på mäklararvodet hos Svensk Fastighetsförmedling. För frågor ring SBCs kundtjänst på 0771 -722 722 eller kontakta Svensk Fastighetsförmedling på din ort. Läs mer om Svensk Fastighetsförmedling på www.svenskfast.se

Rabatterat pris på Larmtjänster från Sector Alarm
SBCs kunder, såväl bostadsrättsföreningar som deras medlemmar, erbjuds ett komplett larmpaket från Sector Alarm till ett rabatterat pris.  Läs mer om produkterna och beställ på  www.sectoralarm.se/sbc

Information från styrelsen – mars 2017

Föreningsstämma

Måndag 15/5 kl 19:00 Elite Hotel Marina Tower.  Enklare förtäring serveras från 18:30. Sista dag för att lämna in motioner är söndag 2/4, mail styrelsen@brfbatklubben.se alternativt i postfacket Pollargatan 24.
Här kan en Mall för motioner laddas ner.
Kallelse och material delas ut 2-4 veckor innan stämman.

Värdehöjande åtgärder

Styrelsen kommer på föreningsstämman presentera förslag på värdehöjande åtgärder i trapphus och innergård. Vi kommer ordna två informtionsträffar där vi visar bilder och förslag på hur vi kan öka trivseln och höja värdet på vår bostad. Söndag 23/4 kl 11:00 och söndag 7/5 (i samband med städdagen). Informationen sker i 24:ans entré.

Städdag

Söndag 7/5 kl 11:00. Städning av gemensamma ytor så som cykelförråd, källarutrymmen, entrégård mm. Styrelsen hyr in en container för div skräp (målarfärg, kemikalier mm lämnas i den mobila miljöstationen). Avslutas med korvgrillning, mingel och information om styrelsens förslag på värdehöjande åtgärder.

Mobila miljöstationen

Kommer till området 8/5 17.00-17.45

Ventilationsfilter under fönster

Stämman 2016 gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten till gemensamma inköp av filter, i samband med informationsträffen 23/4 kommer filter att delas ut.

Information från samfälligheten för den gemensamma innergården

-På grund av risk för brand är det förbjudet att använda låga grillar av typ engångsgrill på föreningens/samfällighetens trädäck.

– Det står privata utemöbler på däcket mot Brf Soldäcket. Dessa måste flyttas för att ge plats åt samfällighetens möbler.

Väl mött
Styrelsen

Information från styrelsen – februari 2017

Årsstämma

Datum för årsstämman blir tisdagen den 16 maj kl. 19.00.
Kallelse kommer att mejlas ut 2-4 veckor innan.

Motioner till årsstämman

Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast den 2/4.
Skickas per mejl eller lämnas i styrelsens postfack i 24:an.
En mall som ska användas kommer att mejlas ut till samtliga hushåll.

Ventilationsfilter

Stämman gav styrelsen i uppdrag att utreda kollektivt byte av filter en gång per år. Regelbundna filterbyten är nödvändiga för ett bra inomhusklimat och för att ventilationssystemet ska fungera optimalt.  Styrelsen har därför beslutat att kollektivt köpa in och dela ut filter till samtliga lägenheter och att kostnaden ska belasta kontot för föreningens gemensamma underhåll.
Meddelande om datum för filterleverans kommer att skickas ut per mejl.

 

 

Progressiv Avskrivning

Med anledning av de skriverier som nu cirkulerar i dagspressen angående progressiva avskrivningar och höjning av årsavgiften vill styrelsen här klargöra följande:

I samband med att Järntorget byggde fastigheten använde man sig av den allmänna praxisen d.v.s. progressiv avskrivning när de bildade föreningen eftersom det kommer att ta många år innan det kommer att behöva utföras större underhållsarbeten.

Avskrivningen ökar i takt med åren. I princip har alla nya fastigheter/föreningar använt sig av denna metod. Vi ser det dock inte som ett stort problem eftersom vi har mycket bra ekonomi, ordning och reda samt ett stort övervärde i förhållande till de lån vi har på fastigheten samt att huset är gediget byggt om än att vi har en del att fixa till i samband med 2 årsbesiktningen.

Vi kan därmed ligga kvar med den avgift/hyra som vi idag har och vi kan göra förluster under många år utan att det påverkar oss nämnvärt. I en bostadsrättsförening är det kassaflödet som är det viktiga. Styrelsen har sedan flera år arbetat efter förutsättningarna att föreningens intäkter skall täcka föreningens driftkostnader, kapitalkostnader samt avsättning till yttre fond (slitage). Medlemmarna betalar en årsavgift som motsvarar föreningens utgifter samt föreningens slitagekostnader. Avskrivningen oavsett storlek är inte en utgift. Sedan föreningen bildades har vi prioriterat vikten av ett positivt kassaflöde, avskrivningar påverkar inte föreningens kassa. Enligt dagens regelverk kan föreningar ha balanserade förluster, vi vet inte om detta kommer att ändras i framtiden. Det är frustrerande för oss gällande de tolkningar och konsekvenser av de nya regelverken tills de är helt klara.

Vi kommer att ta upp mer om detta under stämman den 21 maj kl 18.00 och hoppas på att kunna reda ut lite mer i ärendet.

Läs gärna även Bostadsrätternas artikel på www.bostadsratterna.se.

Med vänlig hälsning

Erik Larsen

Ordförande Brf Båtklubben

Internet och TV problem

Hej.

Styrelsen har idag fått besked från OpenNet att vårat problem har högsta prioritet.
OpenNet har kanske hittat felkällan och håller på att testar detta i deras test miljö.

Vi återkommer så fort vi fått mer information.

Mvh
Styrelsen