Garageplats

I föreningen finns 28 garageplatser.

Uthyrning och kö administreras av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB som är en del av SBC. Dem kontaktar man exempelvis om man vill ställa sig i kö för en garageplats.

Telefon: 0771-722 722   E-post: kundtjanst@sbc.se, öppet alla vardagar 07-21.
Hemsida: www.sbc.se

För garageplats gäller

  • Likabehandling, kötiden är alltid det som gäller.
  • Endast medlem kan ställa sig i kö.
  • Rätten till garageplats upphör omedelbart då medlemskap avslutas.
  • När en medlem med handikapptillstånd står på tur att tilldelas en plats får den som utan handikappstillstånd fått hyra en av handikapparkeringarna flytta till annan ledig plats.
  • Om det finns godtagbart skäl för medlem att tidsbegränsat hyra ut sin garageplats i andra hand, ska den som står först i kön erbjudas platsen osv.