Sophantering

Hushållsavfall
Lämnas i sopnedkast som finns mellan entréerna i husets portik.
Sopnedkasten är anslutna till en gemensam sopsugsanläggning för Henriksdalshamnen.
När det blir stopp undersöks var stoppet är. Om stoppet är i våra sopnedkast får föreningen betala för att det blivit stopp och för de reparationer som behövs.

Miljörum
Här kan du se en bild som kan vara till hjälp för att veta vad man får lämna i vårat miljörum.
Finns inte det du vill kasta i denna bild får du inte lämna det i miljörummet. Grovsopor hänvisas till återvinningsstationer i närheten.

Sortera rätt