Om föreningen

Föreningen består av 56 lägenheter.
Byggnaden består av en fyravåningsdel och två sexvåningsdelar.