Styrelse

Brf Båtklubbens styrelse från 2018-05-14:

Kenneth Grönlund      ordförande
Anne Ledung              ledamot
Katarina Karlsson        ledamot
Patrik Von Knorring     ledamot
Anders Dahl                ledamot
Henrik Berggren          suppleant
Ann Stending              suppleant
Johan Svensson         suppleant                          
Hussein Araghi            suppleant

 

Värdegrund
Bostadsrättsföreningen Båtklubben:s uppgift är att verka för samtliga medlemmars gemensamma bästa. Vi är en tämligen ung förening med ett bra läge vid Danvikskanalen. Vi har relativt låg belåningsgrad och på grund av låga räntor har vi för närvarande årligen ett stort överskott, vilket gör att vi inte behöver höja hyrorna närmaste tiden och dessutom kan amortera kraftigt varje år.

 

Värdeord
Professionalitet
Lustfyllt
Engagemang
Ärlighet
Ödmjukhet
Öppenhet