Styrelse

Brf Båtklubbens styrelse från 2016-05-16:

Kenneth Grönlund    ordförande
Olof Axelsson           ledamot
Katarina Karlsson     ledamot
Torun Ekblad            ledamot
Jonas Eriksson         ledamot
Vahap Özalp            suppleant
John Einestad          suppleant
Johan Svensson      suppleant                          
Hussein Araghi         suppleant

 

Värdegrund
Bostadsrättsföreningen Båtklubben:s uppgift är att verka för samtliga medlemmars gemensamma bästa. Vi är en tämligen ung förening med ett bra läge vid Danvikskanalen. Vi har relativt låg belåningsgrad och på grund av låga räntor har vi för närvarande årligen ett stort överskott, vilket gör att vi inte behöver höja hyrorna närmaste tiden och dessutom kan amortera kraftigt varje år.

 

Värdeord
Professionalitet
Lustfyllt
Engagemang
Ärlighet
Ödmjukhet
Öppenhet