Valberedningen

Valberedning från 2017-05-17:

Carina Westby (sammankallande)
Margareta Lejondahl

 

Att bo i bostadsrätt kräver samarbete.

Valberedningens ambition är att ingen ska sitta i styrelsen/valberedningen mer
än 2 år. Just nu fungerar allt extremt bra. Nästa årsmöte avgår några, helt säkert.
Vad kan DU göra för Brf Båtklubben?

Alla medlemmar i Brf Båtklubben har köpt lägenhet för ett antal miljoner kronor och sett fram emot ett lugnt boende med mycket fritid, men kanske glömt det viktigaste: att några av oss måste sitta i styrelse/valberedning och att övriga i huset har ansvar för det ”övriga”.

Det är roligt men krävande att vara förtroendevald. Man lär känna många av medlemmarna. Det ger samhörighet och trivsel i boendet, för alla. Men mer än 4 år – det vill/orkar ingen. När någon ledamot försvinner måste ersättare hittas. Vi har inget val!

Valberedningen, liksom Styrelsen, arbetar på förtroende från medlemmarna i Båtklubben. Vi arbetar självständigt, fritt från varandra, mot samma mål – en stabil förening. Om vi kan hitta och dra nytta av de kunskaper som finns inom föreningen fungerar den inte bara ekonomiskt bättre – det blir också klart trivsammare att bo i bostadsrättsföreningen.

Vi arbetar ständigt med att hitta kandidater. Vi går igenom: Vilka nu valda vill avgå? Vilka vill sitta kvar? Vilka kunskapsområden saknas i Styrelsen? Vilka medlemmar har hört av sig? Det är ett puzzel vi har att fundera över och komma med förslag på, fram till årsmötena. Vi är mycket beroende av alla medlemmarnas engagemang och tips för att kunna fungera bra! Självklart kan ni medlemmar komma med egna förslag på namn till Styrelsen på årsmötena. Om dom flesta, någon gång, väljs någon period – då kan de flesta av oss mestadels ”bara bo”.

Valberedningen söker (året runt) personer med kunskapsområden inom exempelvis: Ekonomi, mark- & fastighetsskötsel, juridik, IT & webbkunskap och kommunikation.

Andra viktiga områden vi tittar på och värdesätter i en Styrelse/Valberedning är:

Demokratiskt och positivt tänkande, samarbetsvilja, social kompetens och lyhördhet.
Totalt antal valbara platser i Brf Båtklubben:
  • Styrelsen 5 ordinarie ledamöter + 3 suppleanter.
  • Valberedningen 3 ledamöter.

Vill Du ställa upp som förtroendevald? Vill Du vara med och göra något för Båtklubben? Känner Du någon ”tillgång” i huset? Valberedningen tar tacksamt emot tips och erbjudanden.

Självfallet binder du dig inte för något uppdrag bara för att du anmäler ditt intresse.