Nyhetsbrev November 2015

Garantibesiktningen

Nu är vi redo att beställa en slutbesiktning på de garantiåtgärder som Järntorget har utfört. Vi kommer gå ut med information till berörda när besiktningen närmar sig.

Ingen avgiftshöjning 2016

Föreningen har väldigt god ekonomi, därför har styrelsen beslutat att inte höja avgifterna 2016.

Parkering i Garaget

Styrelsen vill passa på att förtydliga att parkering i garaget endast är tillåten på förhyrda platser.

Farligt avfall och småelektronik

Nästa tillfälle att lämna farligt avfall och småelektronik i den mobila miljöstationen är i januari 2016 på Jan Inghes Torg. För mer information och exakt datum se www.stockholm.se/avfall

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 14 december.

Nyhetsbrev Oktober 2015

                        Nyhetsbrev Oktober 2015

Garantibesiktningen

Som Ni känner till har vi en utdragen process kring restpunkterna från slutbesiktningen. Vi har fått uppgift av Järntorget att alla restpunkter i lägenheterna är åtgärdade, det har dock kommit till vår kännedom att så inte är fallet för alla. För att fortsatt kunna driva restpunkterna professionellt vidare mot Järntorget behöver vi få återkoppling om du har någon punkt som var upptagen på slutbesiktningens protokoll och ännu inte är åtgärdad. Vi vill att du mailar dem till eftermarknad@jarntorget.se samt kopia till styrelsen@brfbatklubben.se ange namn samt lägenhetsnummer i mailet.

Mailadresser och telefonnummer

Tack till alla som skickat in mailadresser och telefonnummer. Nu har vi en aktuell kontaktlista för snabb kommunikation till samtliga medlemmar. Om du byter telefonnummer eller mailadress uppskattar vi att du mailar ändringen till styrelsen@brfbatkubben.se

Skötsel av rabatter och buskar

Vi har valt att förlänga avtalet med den nya leverantören, det skadade trädet på innergården kommer att bytas.

Farligt avfall och småelektronik

Nästa tillfälle att lämna farligt avfall och småelektronik i den mobila miljöstationen är den 9 november kl. 17:00-17:45 på Jan Inghes Torg. För mer information se www.stockholm.se/avfall

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 23 november.

Progressiv Avskrivning

Med anledning av de skriverier som nu cirkulerar i dagspressen angående progressiva avskrivningar och höjning av årsavgiften vill styrelsen här klargöra följande:

I samband med att Järntorget byggde fastigheten använde man sig av den allmänna praxisen d.v.s. progressiv avskrivning när de bildade föreningen eftersom det kommer att ta många år innan det kommer att behöva utföras större underhållsarbeten.

Avskrivningen ökar i takt med åren. I princip har alla nya fastigheter/föreningar använt sig av denna metod. Vi ser det dock inte som ett stort problem eftersom vi har mycket bra ekonomi, ordning och reda samt ett stort övervärde i förhållande till de lån vi har på fastigheten samt att huset är gediget byggt om än att vi har en del att fixa till i samband med 2 årsbesiktningen.

Vi kan därmed ligga kvar med den avgift/hyra som vi idag har och vi kan göra förluster under många år utan att det påverkar oss nämnvärt. I en bostadsrättsförening är det kassaflödet som är det viktiga. Styrelsen har sedan flera år arbetat efter förutsättningarna att föreningens intäkter skall täcka föreningens driftkostnader, kapitalkostnader samt avsättning till yttre fond (slitage). Medlemmarna betalar en årsavgift som motsvarar föreningens utgifter samt föreningens slitagekostnader. Avskrivningen oavsett storlek är inte en utgift. Sedan föreningen bildades har vi prioriterat vikten av ett positivt kassaflöde, avskrivningar påverkar inte föreningens kassa. Enligt dagens regelverk kan föreningar ha balanserade förluster, vi vet inte om detta kommer att ändras i framtiden. Det är frustrerande för oss gällande de tolkningar och konsekvenser av de nya regelverken tills de är helt klara.

Vi kommer att ta upp mer om detta under stämman den 21 maj kl 18.00 och hoppas på att kunna reda ut lite mer i ärendet.

Läs gärna även Bostadsrätternas artikel på www.bostadsratterna.se.

Med vänlig hälsning

Erik Larsen

Ordförande Brf Båtklubben